Νομικά Στοιχεία

GREEN TREE PARTNERS Ι.Κ.Ε.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 135859703000

ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 107Β, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ.16341

ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) : 10.000,00€

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ, ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 107Β, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ.16341 (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΔΑΡΗ, ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 107Β, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ.16341 (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ