Είτε ως εταιρεία είτε ως μονάδες τα στελέχη μας έχουν με επιτυχία υλοποιήσει πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα.
Ενδεικτικά αναφέρονται: